( 1 วันเดย์ทริป แสดง in เกาะพีพี ตำบล อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย . Showing 1 - 1 )